Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Löneutmätning

Arbetsgivare bör skriva ett brukarkort när en anställd har skulder.

Här kan du ta reda på vad som är viktigt att tänka på vid en pågående löneutmätning av en anställd som har skulder.

Tänk på att Kronofogdens åtgärder kan utökas och inte endast omfatta den anställdes lön, utan även inkludera beslagtagande av fordon som den skuldsatte framför. För att minimera riskerna med att företagets bilar beslagtas kan du skaffa ett brukarkort.

Människor som har en skuld måste betala dessa, och ett vanligt sätt att göra det på är genom löneutmätning. Denna form av utmätning är en åtgärd som Kronofogden använder för att driva in skulder. Det är arbetsgivaren som drar av en summa varje månad som skickas direkt till Kronofogden för den skuld den anställde har.

Det belopp som dras av beräknas så att den skuldsatte personen har kvar tillräckligt för att täcka sina nödvändiga levnadskostnader, vilket kallas för förbehållsbelopp. Löneutmätningen fortsätter tills skulden är helt betald eller tills en annan överenskommelse nås.

Vad är löneutmätning

Löneutmätning är en åtgärd som Kronofogden använder för att driva in skulder från en person som inte har betalat sina skulder. När löneutmätning beslutas, dras en del av den skuldsattes lön direkt av arbetsgivaren och skickas till Kronofogden för att betala av skulden.

Löneutmätning betalningsfri månad

Det finns inget krav på att erbjuda betalningsfri månad till personer som omfattas av löneutmätning. Det är väldigt sällsynt att så sker genom Kronofogden. Du kan dock få anstånd med löneutmätning om den du har skuld till (borgenären) går med på det eller om du har särskilda skäl. För att kontrollera detta närmare ska du kontakta Kronofogden och den du har skuld till.

Slippa löneutmätning

Det är möjligt att undvika löneutmätning i Sverige under vissa omständigheter. Några sätt att undvika löneutmätning inkluderar:

 • Betala skulden
 • Skuldsanering
 • Överenskommelse med fordringsägare
 • Juridiska invändningar

Löneutmätning jobba extra

Du får arbeta extra även om du har löneutmätning; det finns inga hinder för att ta på sig extra arbete. Du kan arbeta så mycket du vill. Det är dock viktigt att vara medveten om att löneutmätningen påverkar hur mycket av din inkomst som tas i anspråk för att betala av dina skulder. Du får behålla ett förbehållsbelopp för att säkerställa din försörjning. Du är därmed garanterad att behålla ett visst belopp som kallas för förbehållsbelopp.

Vad är förbehållsbelopp

För att säkerställa din försörjning är du alltid garanterad att behålla ett visst belopp, vilket benämns som förbehållsbelopp, ibland även kallad existensminimum. Förbehållsbeloppet består:

 • dina kostnader för boende och
 • ett belopp som ska täcka dina allmänna levnadskostnader.

Du kan läsa mer om förbehållsbeloppet här.

Hur mycket pengar får du behålla?

Du får behålla en del av dina pengar när du har löneutmätning. Du har rätt att behålla dessa för att kunna klara dig. Dessa pengar kallas förbehållsbelopp och vissa benämner det som existensminimum.

De pengar du får behålla är:

 • Kostnader för boende
 • Ett normalbelopp för dina levnadskostnader

Från den 1 januari 2024 är normalbeloppet

 • 6 090 kronor för en ensamstående vuxen
 • 10 061 kronor för makar eller jämställda
 • 3 255 kronor för barn 0–6 år
 • 3 906 kronor för barn 7–10 år
 • 4 558 kronor för barn 11–14 år
 • 5 208 kronor för barn 15 år eller äldre.

Löneutmätning sjukskriven

Även vid sjukskrivning, oavsett om det är för en kortare eller längre period, genomförs löneutmätning. Du är alltså tvingad till att betala dina skulder. Det belopp du kan tvingas betala kan bli lägre, men du får fortfarande behålla förbehållsbeloppet.

Arbetsgivarens skyldighet att dra pengar

Arbetsgivaren är skyldig att göra avdrag från lönen och betala till Kronofogden när det finns ett beslut om löneutmätning. När Kronofogden fattar beslut om löneutmätning, skickas en underrättelse till arbetsgivaren som innehåller anvisningar om hur mycket som ska dras av från den anställdes lön. Arbetsgivaren måste följa dessa anvisningar och göra de nödvändiga avdragen varje månad tills löneutmätningen upphör.

Om arbetsgivaren inte följer Kronofogdens beslut om löneutmätning kan det få rättsliga konsekvenser, inklusive skadeståndsansvar. Därför är det viktigt att arbetsgivaren noggrant följer de instruktioner som ges i beslutet om löneutmätning.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.