Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Låna Företagets Bil Privat – Så Gör Du

Att låna företagets bil: Viktiga aspekter och vikten av ett brukarkort

Att låna företagets bil kan vara en praktisk lösning för både anställda och företag, men det finns flera viktiga aspekter att överväga för att säkerställa att processen går smidigt och utan komplikationer. En av de mest effektiva metoderna för att hantera utlåning av företagets bil är att dokumentera utlåningen i ett brukarkort. I denna artikel går vi igenom vad man bör tänka på när man lånar företagets bil och varför ett brukarkort är så viktigt.

Viktiga överväganden vid utlåning av företagets bil

 1. Försäkring:
  • Kontrollera att företagets bilförsäkring täcker användning av bilen av andra än de vanliga förarna. Detta inkluderar att säkerställa att försäkringen täcker eventuella skador och olyckor som kan uppstå när en anställd använder bilen.
 2. Ansvar och användningsområde:
  • Klargör ansvaret för den anställde som lånar bilen. Detta innefattar ansvar för skador, trafikbrott och parkeringsböter. Definiera också vad bilen får användas till – endast för arbetsrelaterade ärenden eller även för privata syften.
 3. Underhåll och skötsel:
  • Anställda som lånar företagets bil bör vara medvetna om att de förväntas ta hand om bilen och rapportera eventuella problem eller skador omedelbart. Regelbundet underhåll bör inte försummas, och bilen bör återlämnas i samma skick som när den lånades ut.
 4. Bränsle och kostnader:
  • Bestäm vem som ansvarar för bränslekostnader under lånetiden. Ska företaget stå för alla kostnader eller ska den anställde stå för bränslet de använder? Dokumentera även om det finns några kilometerbegränsningar.

Brukarkort – en viktig dokumentation

Ett brukarkort fungerar som ett juridiskt och administrativt dokument som beskriver villkoren för utlåningen av företagets bil. Detta dokument kan skydda både företaget och den anställde genom att klargöra ansvarsområden och förväntningar. Här är varför brukarkortet är så viktigt:

 1. Tydlig dokumentation:
  • Ett brukarkort innehåller detaljerad information om vem som lånar bilen, tidsperioden för lånet och villkoren för användningen. Detta minskar risken för missförstånd och tvister.
 2. Ansvarsfördelning:
  • Genom att klart definiera ansvarsfördelningen kan företaget och den anställde undvika potentiella konflikter. Brukarkortet specificerar vem som ansvarar för eventuella skador, böter och andra kostnader.
 3. Skydd vid skada eller olycka:
  • Om något skulle hända bilen under lånetiden kan brukarkortet fungera som bevis på att bilen var utlånad enligt överenskomna villkor. Detta kan vara viktigt vid försäkringsärenden och juridiska tvister.
 4. Överensstämmelse med företagets policy:
  • Brukarkortet hjälper till att säkerställa att utlåningen följer företagets policy och riktlinjer. Detta bidrar till en konsekvent hantering av företagets tillgångar.

Vad bör ett brukarkort innehålla?

Ett väl utformat brukarkort bör innehålla följande information:

 • Namn och kontaktuppgifter för den anställde som lånar bilen.
 • Period för utlåning, inklusive start- och slutdatum samt tidpunkt.
 • Syftet med användningen av bilen.
 • Ansvarsområden för den anställde, inklusive ansvar för skador och böter.
 • Specifika villkor och begränsningar för användningen av bilen.

Förberedelser är nyckeln till ansvarsfullt bilanvändande

Att låna ut företagets bil kan vara fördelaktigt för både anställda och arbetsgivare, men det kräver noggrann planering och dokumentation för att undvika problem. Ett brukarkort är ett ovärderligt verktyg för att klargöra villkoren för utlåningen och skydda båda parter. Genom att tydligt dokumentera ansvarsområden och förväntningar kan företagets tillgångar hanteras på ett säkert och effektivt sätt, vilket främjar en positiv och förtroendefull arbetsmiljö.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.