Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Lämna tillbaka leasingbil i förtid

Skaffa brukarkort när du kör en leasad bil.
För att kunna lämna tillbaka en leasingbil i förtid är det viktigt att du kontrollerar villkoren i avtalet.

När du ska lämna tillbaka en leasingbil står det oftast i avtalet att bilen ska lämnas i avtalsenligt skick, i annat fall uppstår en ersättningsskyldighet för leasetagaren. Det innebär att bilen ska vara i det skick ni har kommit överens om samt respektera leasingperioden.

Tänk på att när du ingår ett leasingavtal, låt oss säga på 2 år, då har du ingen rätt att lämna tillbaka bilen i förtid eller avbryta leasingtiden. Detta innebär att det alltid är ditt avtal som reglerar vilka möjligheter du har när du ska lämna tillbaka bilen i förtid.

Ditt leasingavtal tar inte hänsyn till om du blir arbetslös, är föräldraledig, blir sjuk eller på annat sätt har fått en minskad inkomst.

Vad kostar det att avbryta leasingavtal i förtid

Kom ihåg att du normalt sett inte har rätt att avbryta ett avtal men i vissa fall kan du göra det mot en kostnad. Denna kostnad kan bli hög och du måste kontrollera vad som står i ditt avtal för dig som inte vill fullfölja avtalet.

Om leasinggivaren skulle gå med på att du får avbryta ditt avtal, bör du vara medveten om att det kan kosta väldigt mycket pengar. Många gånger blir det fördelaktigt att fortsätta med leasingperiodens slut istället för att avbryta, men detta kan du kalkylera på.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.