Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Körsträcka per år försäkring

Din försäkring gäller när du anger din körsträcka per år.
När du ska försäkra din bil kräver försäkringsbolagen att du anger din uppskattade körsträcka per år. Om du kör längre än vad du har försäkrad bilen för kan du få lägre ersättning vid en olycka. När du upptäcker att du börjar närma dig den tidigare körsträckan kan du enkelt höja körsträckan hos ditt försäkringsbolag. Du får du rätt skydd.

Din körsträcka som du har angett till försäkringsbolaget är en av flera aspekter som avgör vilket försäkringspris du får. Du får en lägre kostnad om du kör mindre, detta då risken att du är med om en olycka anses vara lägre.

Tänk på att det är viktigt att du anger rätt körsträcka när du tecknar din försäkring. När du märker att miltalen börjar närmar sig antalet mil du tidigare har angett ska du kontakta försäkringsbolaget och höja din körsträcka.

Vilken är din körsträckeklass?

Hur många kilometer du kör med din bil under ett försäkringsår delas in i fem olika körsträckeklassar. Varje körsträckeklass gör att priset på din bilförsäkring kommer att ändras.

Klass 1: upp till 1 000 mil

Klass 2: 1 001 mil – 1 500 mil

Klass 3: 1 501 mil – 2 000 mil

Klass 4: 2 001 mil – 2 500 mil

Klass 5: 2 501 mil och uppåt

Vad händer om du kör mer än det som står i din försäkring?

Du får köra mer än vad som tidigare har angetts i din försäkring. Det är dock viktigt att du ändrar din körsträcka så fort som möjligt, detta så att ditt försäkringsbolag får reda på det. Vanligtvis kan du logga in på mina sidor hos ditt försäkringsbolag och själv korrigera din körsträcka.

När du höjer din körsträcka kommer du att få en tilläggsfaktura på mellanskillnanden.

Vad händer om du kör mindre än det du har angett?

Om du har kört mindre än det du har försäkrat din bil för får du tillbaka pengar av ditt försäkringsbolag. Kontakta ditt försäkringsbolag om du har kört mindre för att ordna med en utbetalning eller korrigering av din betalning.

Den vanligaste körsträckan i Sverige

I Sverige väljer försäkringstagare klass 2 i hög utsträckning.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.