Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Köra företagsbil privat – regler att tänka på

Köra företagsbil privat, vad gäller?

Att köra en företagsbil privat innebär att använda ett fordon som tillhör företaget för personligt bruk utanför arbetstid. Det kan inkludera att använda bilen för ärenden, fritidsaktiviteter eller andra personliga ändamål.

Innan man börjar köra företagsbilen privat är det viktigt att förstå företagets policy och regler för privat användning. Du får köra bilen privat men vissa regler kan gälla, exempelvis kan du behöva förmånasbeskattas om du kör bilen många gånger. Enligt EU-lagstiftningen krävs tillstånd från arbetsgivaren när en anställd kör företagsbil utomlands. För att köra en företagsbilen utomlands kan du ansöka om ett brukarkort.

Det finns också andra regler för dig som kör företagsbil. Om du regelbundet kör till andra EU-länder för arbete är det risken stor att du vid något tillfälle kommer att bli föremål för en poliskontroll. Vid sådana kontroller bör du vara förberedd att presentera en kopia av relevanta dokument som styrker vilka arbetsuppgifter du har som relatarer till din företagsbilen. För sådana ändamål kan du använda ett brukarkort, som anger dina arbetsuppgifter i det specifika EU-landet.

Vanligt att man kör företagsbil privat

Det är vanligt att använda företagsbil för privat bruk. Se dock till att du följer både de svenska och EU-förordningarna som reglerar företagsbilar för affärsändamål och att du kan styrka detta vid behov.

Det finns flera regler som gäller för företagsbilar, och det är viktigt att vara medveten om dem. Om du har tillgång till en företagsbil som du inte beskattas för som förmånsbil bör du vara väl informerad om reglerna. Det är ditt ansvar att kunna bevisa att bilen används på det sättet du gör gällande om exempelvis Skatteverket skulle ha synpunkter.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.