Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Köra bil med punktering – risker och åtgärder!

Att köra bil med ett punkterat däck

Att få punktering på ett däck är det nog många av oss förare som någon gång har fått, om inte, så är det något man kommer att stöta på förr eller senare och då är det viktigt att förstå riskerna som medför vid en punktering av däck. Här nedan ska vi gå igenom vad som händer när man kör med en punktering på något av fordonets däck samt hur situationen kan hanteras.

Vad händer när ett däck punkterar?

När ett av fordonets däck för punktering så förlorar däcket snabbt luft eller lite åt gången så att säga. Detta leder då till att däcket inte kan behålla sitt normala däcktryck vilket i sin tur leder till att bilen tabbar stabilitet, styrningsförmåga samt även bromsförmåga.

En punktering av ett däck kan vara anledningen till att fordonet blir mycket svårkontrollerad och risken är högre när vid snabba hastigheter och att det är ett av däcken fram som blir punkterad.

Kan jag köra på ett punkterat däck?

Att köra på ett punkterat däck kan förstöra fälgen till den grad att den inte kan repareras. Dessutom kan andra delar av bilen skadas när man kör på ett punkterat däck.

Det avrådes starkt från att köra bil som har ett punkterat däck.

Risker Med Att Köra på Ett Punkterat Däck

Vilka risker finns om man kör med ett punkterat däck?

 1. Förlorad kontroll: Ett punkterat däck kan göra det svårt att styra bilen, och risken för en olycka ökar markant.
 2. Ytterligare skador på fordonet: Att fortsätta köra på ett punkterat däck kan leda till skador på fälgar, bromssystemet och bilens underdel.
 3. Ojämn slitage: Punkterade däck kan orsaka ojämn belastning och slitage på de andra däcken, vilket kan leda till ytterligare problem.

Åtgärder vid punkterat däck

 1. Minska hastigheten: Sänk hastigheten långsamt och försiktigt utan att bromsa hårt.
 2. Håll styrningen stabil: Håll fast i ratten med båda händerna och undvik plötsliga rörelser.
 3. Sök en säker plats att stanna på: Försök att hitta en säker plats att stanna på, som exempelvis en rastplats eller bensinstation.
 4. Använd varningsblinkers: Aktivera varningsblinkers för att varna andra trafikanter.
 5. Byt däck eller ring efter hjälp: Om du kan, byt till reservdäcket. Om du inte kan eller känner dig osäker, ring efter vägassistans.

Förebyggande Åtgärder

 • Regelbunden däckkontroll: Kontrollera dina däcks lufttryck och skick regelbundet.
 • Ha rätt utrustning: Se till att ha en fungerande domkraft och reservdäck i bilen.
 • Kör försiktigt: Undvik att köra över skarpa föremål och håll dig borta från vägkanter där risken för punktering är större.

Följ råden – att få punktering på ett däck

Att köra med ett punkterat däck på sitt fordon är i många fall en farlig situation och ska alltså undvikas. Följ råden som ges när olyckan har inträffat men följ även de förebyggande åtgärderna innan olyckan har inträffar.

Om du trotts allt får punktering på ett däck, var lugn, hantera situationen lugn och agera lugn och fint för att inte förvärra situationen.

Tänk på din och andras säkerhet.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.