Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Handledarskap för privat övningskörning

För att övningsköra måste man inneha ett godkänt körkortstillstånd. Om övningskörningen sker privat, är det även ett krav att eleven har en handledare som är godkänd för just den eleven.

Ytterligare regler gäller för privat övningskörning. Handledaren och eleven måste ha genomgått en introduktionsutbildning, om övningskörningen avser personbil eller lätt lastbil, vilket motsvarar behörighet B.

Om man önskar bli handledare för privat övningskörning, måste man först få ett godkännande från Transportstyrelsen. Kraven för att bli godkänd som handledare varierar beroende på typen av körkortsbehörighet.

Kriterier för att bli godkänd som handledare

För att din ansökan om att bli handledare ska beviljas, måste följande villkor vara uppfyllda:

  1. Du måste vara minst 24 år gammal.
  2. Din elev måste inneha ett giltigt körkortstillstånd*.
  3. Både du och din elev ska ha genomfört en introduktionsutbildning inom de senaste fem åren, om ni planerar att övningsköra med personbil eller lätt lastbil.
  4. Du måste ha ett giltigt körkort utfärdat i Sverige eller något annat EES-land**. Dessutom ska du ha haft behörighet för den fordonstyp ni avser att övningsköra med i minst fem av de tio senaste åren.

Ansök om handledarskap

Ansök om körkortstillstånd

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.