Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Förargelseväckande beteende – Spela hög musik från bilen

Unga som spelar hög musik från bilar, för det är oftast unga personer som gör det. Vi har nog aldrig sett en 80 årig tant eller gubbe dunka på med högst volym från bilen. Visst har det nog skett men vi kan nog vara överens om att det i de allra flesta fall är unga människor som höjer volymen några ljudnivåer högre än vad de flesta är vana vid.

Polismyndigheten i olika län får ibland ovanligt många klagomål från våra medmänniskor där man klagar på alldeles för hög volym i bilar som körs av bl.a. ungdomar.

Det brukar periodvis komma in extremt många samtal om hög musik berättar polismyndigheten. Samtalen kommer i princip från varje kommun i hela landet.

Sedan juli år 2021 är det ett brott att spela hög musik från bilen där brottsrubriceringen är förargelseväckande beteende och polisen kan utfärda en ordningsbot för den som spelar hög och störande musik, till exempel från en bil.

Sedan juli år 2021 är det ett brott att spela hög och störande musik i bil eller på offentliga platser som tågstationer och parker. Gör man detta riskerar man böter på 1000 kronor.

Enligt polismyndigheten tycker man inte att dagens system räcker då den inte avskräcker folk från att höja volymen till max i bilen. Det krävs hårdare tag tycker polismyndigheten. Bl.a. anser man att bötesbeloppet måste höjas rejält om man på riktigt vill komma åt det problem många upplever med hög musik från bilar. Att betalar ett bötesbelopp på 1000 kr där man kanske sitter 5 stycken i en bil blir 200 kr om personerna väljer att dela på ”notan”. Detta är alldeles för lite anser polismyndigheten.

– Om det hade påverkat förarens körkort negativt om man vid flera tillfällen har flera förargelseväckande beteende inrapporterade ska hade det nog gett större verkan. Man är mer rädd om sitt körkort, berättar polismyndigheten vidare.

Hur högt får man egentligen spela musik från sin bil?

Polisen går inte runt med decibel mätare för att mäta hur högt ljudet från bilen faktiskt är. Ljudnivån bedöms utifrån omständigheterna. Man gör en bedömning i om det är ett förargelseväckande beteende eller inte . Och anser man att musiken spelas på tok för högt så skriver polisen en ordningsbot.

Vad är förargelseväckande beteende

”Den som för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten, döms för förargelseväckande beteende till penningböter” (16 kap. 16 § BrB).

Att föra oljud på allmän plats har varit kriminaliserat i nämnda paragraf även innan den 1 juli 2021. Skillnaden i vad som nu hänt den 1 juli 2021 jämfört med tidigare är att polisen nu har möjlighet att på plats utfärda en ordningsbot mot den eller de som spelar hög musik, exempelvis från en bil. Tidigare har polisen inte haft befogenhet att utfärda ordningsböter på plats för ett sådant beteende, utan händelsen ska ha utretts av polis och sedan lagförts via åklagare och/eller domstolsväsendet.

Vad är ordningsböter?

Ordningsbot är en typ av böter som får utfärdas direkt av bl.a. polis. Om den som fått boten godkänner den så motsvarar det en dom som vunnit laga kraft. Endast brott med penningböter i straffskalan kan komma ifråga för ordningsbot. Riksåklagaren bestämmer i samråd med Polismyndigheten vilka brottstyper som ska omfattas av ordningsboten.

Finns det några speciella tider på dygnet när lagen gäller?

Det finns inget som pekar på speciella tider på dygnet då man får eller inte får spela hög musik utan lager gäller dygnet runt. Det är alltså inte tillåtet att föra oljud på allmän plats oavsett tid på dygnet.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.