Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Får man köra bil på Oxycodone/Oxikodon?

Oxikodon kan betydligt minska din förmåga att koncentrera dig och reagera snabbt, vilket kan leda till att din förmåga att köra fordon eller hantera maskiner försämras eller till och med elimineras helt. Även om det inte alltid är nödvändigt att undvika bilkörning under stabil behandling, bör din läkare bedöma din specifika situation. Det är viktigt att ha en dialog med din läkare om möjligheten att köra bil och i vilka situationer det kan vara säkert.

Det ligger på ditt ansvar att avgöra om du är i skick att köra motorfordon eller utföra uppgifter som kräver hög koncentration. Läkemedelsanvändning kan vara en av faktorerna som påverkar din kapacitet, på grund av dess effekter och eventuella biverkningar. Information om dessa effekter och biverkningar hittar du i andra delar av bipacksedeln, så se till att läsa igenom allt material för att få vägledning. Om du känner dig osäker, är det viktigt att du diskuterar detta med din läkare eller apotekspersonal.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.