Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Får man köra bil på is

Vilka regler gäller för att köra bil på is?
I Sverige är det tillåtet att köra på is såsom frusna sjöar, detta i enlighet med terrängkörningslagen som vi ska titta närmare på i denna informationstext. Frusna sjöar är att betrakta som en terräng och därför används terrängkörningslagen för att reglerna denna form av körning.

Is på frusna sjöar eller liknande har inget förbud i terrängkörningslagen och inte heller i annan lag. Det är därför fullt lagligt att köra sin personbil på isigt underlag på sjöar eller annat liknande underlag. Det är när sjön blir till is som sjön räknas som terräng på vintern.

Vanligtvis är körning på alla isbelagda sjöar tillåtet men det kan finnas vissa undantag, exempelvis vid bestämmelser för naturreservat eller skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde. Om du är osäker på om du får köra på en viss sjö kan du kontrollera detta med kommunen i området.

Att tänka på vid körning på frusna sjöar

Att köra personbil på en frusen sjö lockar många människor som vill njuta av vinterlandskap och känna på friheten med att köra bil på en frusen sjö som är en fantastik uppelvelse för många förare. Men kom ihåg att vara medveten om vilka risker som kan medfölja vid körning på frusen sjö.

För att säkerställa en trygg och ansvarsfull körning är det viktigt att du kontrollerar isens tjocklek. Använd en isborr för att mäta isens tjocklek och se till att den är tillräckligt stark för att kunna bära hela bilens vikt. Anlita en professionell kunnig person inom iskörning för att ta reda på isens tjocklek.

Viktiga punkter vid körning på frusen sjö

  • Även om du ser många skridskoåkare på sjön innebär det inte att isen är tillräckligt stark för att kunna hantera en bil.
  • Visa hänsyn gentemot djurliv, närboende, skidåkare, skridskoåkare och fotgängare.
  • Förarbevis och körkort gäller även i terräng och på is.
  • Kontrollera om din försäkringsbolag gäller vid terrängkörning.
  • Om ditt fordon går igenom isen kan du komma att behöva stå för alla kostnader för räddningsarbetet.
  • Många kommuner informerar om olika sjöars svagare punkter.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.