Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Drivmedelsförmån – vi reder ut exakt allt

Drivmedelsförmån inkluderar alla former av bränsle, såsom biogas, etanol och elektricitet.

Förändring i förmåner från arbetsgivare till anställda

I takt med att arbetslivet blir allt mer flexibelt och mobilt så ökar även förekomsten av förmåner i form av tjänstebilar och drivmedel. En sådan förmån som blivit allt vanligare i Sverige är drivmedelsförmånen. Detta är en förmån där arbetsgivaren står för kostnaden för drivmedel till den anställdas tjänstebil eller den anställdes privata bil, vilket kan inkludera allt från bensin och diesel till biogas, etanol och el. Medan denna förmån kan erbjuda betydande besparingar för den anställde, medför den också en del skattemässiga regler som är viktiga att förstår.

Vad är drivmedelsförmån?

Drivmedelsförmån uppstår när en arbetsgivare betalar för eller ersätter kostnaden för drivmedel för den anställdes privata körningar med en förmånsbil eller med den anställdes privata bil. Denna förmån är skattepliktig och ska inkluderas i den anställdes inkomstdeklaration. Värdet av förmånen baseras på den faktiska förbrukningen och kostnaden för drivmedlet.

Skattemässigt – att ha koll på

För att korrekt beräkna skatten på denna drivmedelsförmån så krävs det att den anställde noggrant dokumenterar användningen av bilen i en körjournal. Skatteverket har tydliga riktlinjer för hur denna journal ska föras för att säkerställa att beräkningen av drivmedelsförmånen blir korrekt.

Värdet av drivmedelsförmånen räknas utöver bilförmånsvärdet, vilket innebär att den anställde beskattas separat för dessa två förmåner. Detta kan leda till ökade skattekostnader, vilket gör det viktigt för både arbetsgivare och anställda att ha en klar förståelse för hur dessa förmåner värderas och beskattas.

Förmånsberäkning

Beräkningen av drivmedelsförmånens värde baseras på den faktiska användningen och kostnaden för drivmedlet. För att underlätta för de anställda har Skatteverket fastställt schablonbelopp för olika typer av drivmedel. Dessa belopp justeras regelbundet för att spegla de faktiska marknadspriserna.

Tips för Anställda och Arbetsgivare

  • För anställda: Se till att du noggrant dokumenterar din bilanvändning genom en körjournal. Detta är avgörande för att korrekt beräkna värdet på din drivmedelsförmån.
  • För arbetsgivare: Informera dina anställda om vikten av att hålla en körjournal och ge tydliga instruktioner om hur detta bör göras. Det är också viktigt att regelbundet kontrollera att de schablonbelopp som används för beräkningen av drivmedelsförmånen är aktuella och korrekta.

Exempel på beräkning

Här nedan presenterar vi exempel på beräkning för drivmedelsförmån gällande förmånsbil samt privat bil.

Beräkning för förmånsbil

Om drivmedlet har använts till en förmånsbil räknar man ut drivmedelsförmånen genom att multiplicera marknadsvärdet för den mängd drivmedel du använt vid privat körning med 1,2.

Bilar som tankas med bensin, diesel, gas och etanol

För bilar som tankas med bensin, diesel, gas och etanol räknar du fram förmånsvärdet en månad utifrån:

  • antal körda mil privat
  • antal körda mil totalt
  • marknadsvärdet för bränslekostnaden.

Exempel

Under januari kör du 100 mil privat och 200 mil i tjänsten med din förmånsbil. Bränslefakturan visar att bilen har tankats för 3 600 kronor under månaden. 3 600 kronor är alltså marknadsvärdet för den totala körningen.

Du har kört totalt 300 mil men ska bara beskattas för de 100 mil som du har kört privat. Bränslets marknadsvärde för den privata körningen ska multipliceras med 1,2.

3 600 kr × (100 / 300) = 1 200 kronor.
1 200 × 1,2 = 1 440 kronor
Drivmedelsförmånen blir då 1 440 kronor

Bilar som laddas med el

Under perioden 1 juli 2023 – 30 juni 2026 gäller en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen. Det gäller under förutsättning att laddningen sker vid en laddningspunkt eller eluttag som tillhandahålls av arbetsgivaren i anslutning till arbetsplatsen. De fordon som omfattas är personbil klass I, lätt lastbil, motorcykel, moped och cykel.

Om laddningen inte är undantagen utan ska förmånsbeskattas räknar du fram förmånsvärdet per månad för en eldriven bil utifrån.

  • antal körda mil privat
  • antal körda mil totalt
  • marknadsvärdet för elen per kilowattimme
  • antal kilowattimmar som bilen har laddats på arbetsplatsen.

Exempel

Under januari kör du 100 mil privat och 200 mil i tjänsten med din förmånsbil.

Marknadsvärdet för elen som har laddats vid arbetsplatsen är 800 kronor.

Uträkning: 800 kronor × (100 / 300) = 266 kronor.
266 kronor × 1,2 = 319 kronor
Drivmedelsförmånen blir då 319 kr.

Beräkning för privat bil

Om arbetsgivaren betalat drivmedel till din privata bil är förmånsvärdet samma som marknadsvärdet.

Exempel

Under januari kör du 100 mil privat och 200 mil i tjänsten med din privata bil. Bränslefakturan visar att bilen har tankats för 3 600 kronor under månaden. 3 600 kronor motsvarar alltså marknadsvärdet.

Du har kört totalt 300 mil men ska bara beskattas för de 100 mil som hen har kört privat.

Uträkning: 3 600 kronor × (100 / 300) = 1 200 kronor
Drivmedelsförmån: 1 200 kronor

Om du betalar hela eller delar av drivmedlet själv

Om du betalar din arbetsgivare för drivmedlet så ska ditt förmånsvärde sättas ner med beloppet du betalar.

Exempel: Förmånsvärde vid betalning

Du betalar 1 200 kronor till din arbetsgivare, vilket motsvarar drivmedlets marknadsvärde för din privata körning.

Drivmedelsförmånen är beräknad till 1 440 kronor (1 200 × 1,2).
Du ska då beskattas för drivmedelsförmån på 240 kronor (1 440 kr – 1 200 kr).

Men om du däremot betalar 1 440 kronor till din arbetsgivare beskattas du inte för någon drivmedelsförmån

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.