Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Digitalt id-kort körkort

Kan du uppvisa digitalt id-kort som kökort?
Det har skett flera förändringar i BankID-appen som gör det möjligt för ditt att identifiera dig med digitalt ID-kort. Den nya funktionen har samma säkra grund som vid identifiering och underskrift med BankID. Med det nya systemet kommer du i framtiden inte behöva använda fysiskt ID-kort.

När du kör bil räcker det enligt lag att du visar ditt körkort eller styrker din identitet omgående, exempelvis med en identitetshandling. Det digitala ID-kortet från BankID ska därför enligt flera bedömningar vara tillräckligt vid en poliskontroll. Men eftersom att systemet är så pass nytt krävs utlåtande från polisen om hur lagarna ska tolkas och tillämpas.

Digital ID-kort kommer att vara tillräckligt

Istället för att du ska ta med det fysiska körkortet kommer ett digitalt ID-kort enligt flera juridiska bedömningar att vara tillräckligt för att kunna styrka identiteten när du är ute och kör bil. Just nu handläggs frågan hos polisen som kommer att göra sin bedömning. Men oavsett om polisen kommer fram till att ett digital ID-kort är tillräckligt eller inte – kan frågan avgöras hos annan instans.

Kan du använda digitalt ID-kort som ett pass?

Nej, ditt digitala ID-kort kommer du inte att kunna använda som en resehandling. Detta innebär att du inte kan resa med ett digitalt ID-kort då det inte uppfyller krav på pass enligt passlagen. Tänk därför på att alltid ha med dig ditt pass när det krävs till länder du ska resa till.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.