Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Bil – Blixnedslag och Åska

Åska är ett väderfenomen i atmosfären med elektriska urladdningar i form av blixtar. Blixtnedslag kan leda till bränder, elavbrott och telestörningar.

Risken att träffas av en blixt är liten, men direkta blixtträffar kan orsaka svåra skador eller vara dödliga. Du kan räkna sekunder mellan blixt och åskknall för att bedöma hur långt bort blixten har slagit ner. Tre sekunder mellan blixt och åskknall betyder att blixten har slagit ner en kilometer bort. Risken är troligen över när det har gått 30 minuter sedan den senaste åskknallen/blixten.

Att tänka på när det åskar:

 • Stanna inomhus.
 • Undvik att befinna dig på öppet fält.
 • Dra ur sladdar ur vägguttag.
 • Undvik att stå under träd eller andra höga föremål.
 • Undvik att befinna dig i och på vatten.

Checklista – säkra platser

Även om det inte finns någon plats som ger ett hundraprocentigt skydd så kan det vara bra att känna till följande:

 • Det är i allmänhet säkrare inuti byggnader, ju större desto bättre. 
 • Undvik att röra eller stå nära lampor eller andra elektriska produkter, vattensystem, (kranar och duschar) eller eldstäder (om det blir blixtnedslag i skorsstenen). 
 • Stänga alla fönster och dörrar (för att undvika glassplitter och hindra eventuell brandsspridning). 
 • Undvik att gå ut på till exempel balkonger eller verandor. 

Bilar och andra stängda fordon av metall är i allmänhet säkra, men: 

 • Stora fönster och andra stora ytor som inte är i metall minskar säkerheten.
 • Rör inga metalldelar eller radion när du sitter i bilen.
 • Däcken har ingen skyddande effekt.
 • Ett blixtnedslag kan skada bilens elektronik och däck.

Vistelse i tält, öppna båtar och segelbåtar (om de inte är ordentligt skyddade) eller på cyklar och motorcyklar kan också vara farligt. Ett paraply, golfklubba, ett metspö eller en flygande drake i snöre kan fungera som åskledare och bör undvikas när det åskar.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.