Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Avgift för: Prövning av ansökan om typgodkännande eller ändring i typgodkännande för färdskrivare eller färdskrivarkortDe avgifterna ska även tas ut för inledande kontroll av tillverkarnaUtöver avgiften och den löpande timtaxan ska tillverkaren också betala en avgift som motsvarar Transportstyrelsens konsultkostnader i samband med typgodkännande

Här nedan presenterar vi den avgift som gäller för vald tjänst hos Transportstyrelsen

Skillnaden mellan en skatt och en avgift är generellt sett att en avgift tas ut för att täcka en kostnad en myndighet har för att utföra en viss tjänst. Skatt går till statskassan utan krav på direkt motprestation. Här nedan presenterar vi därför den avgift som Transportstyrelsen har för den valda tjänsten.

Avgift: 3 400 kr samt Löpande timtaxa: 1 700 kr

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.