Reglering vid utlånade fordon

”Brukarkort, tillstånd köra någon annans fordon”

Inlägg

Autogiro för fordonsskatten (privatperson) – så här fungerar det

Brukarkort för fordon: Reglering vid utlånade fordon. Ett brukarkort finns till för dig som kör en bil som du själv inte äger. Gäller för privatpersoner och företag. Läs mer.

Fordonsskatten betalas i normalfallet en gång om året. Om skatten är högre än 3 600 kronor delas den upp på tre perioder. Med autogiro dras fordonsskatten automatiskt från det konto du anger.

Som privatperson eller innehavare av enskild firma kan du registrera autogiro endast genom din internetbank.

För att initiera ett nytt autogiro för Transportstyrelsen, sök efter dem som mottagare i din internetbank och välj sedan specifikt vilken skatt eller avgift du vill betala via autogiro. Notera att bankgironumren för autogirobetalningar som visas i din internetbank kan skilja sig från de som anges på Transportstyrelsens inbetalningskort.

Autogiro är begränsat till betalning av den ordinarie fordonsskatten. För temporära skatteförändringar, såsom höjd fordonsskatt, påställning av fordon eller påminnelseavgifter, bör du använda det inbetalningskort du får som fordonets ägare. Autogiro inkluderar även den ordinarie vägtrafikregisteravgiften för fordon som är skattebefriade eller avställda.

Betalningsmånaden för fordonsskatten bestäms av det sista numret i fordonets registreringsnummer.

För enskilda företagare registreras autogirobetalningarna på personen, inte företaget.

Autogiro gäller för samtliga fordon registrerade på dig.

När du köper ett nytt fordon läggs det automatiskt till i ditt autogiro när nästa betalning för ordinarie fordonsskatt förfaller. Om du säljer ett fordon, kopplas det bort från ditt autogiro när skattskyldigheten för det fordonet upphör.

Observera att det inte är möjligt att använda autogiro för att betala fordonsskatt för någon annans fordon.

Brukarkort – reglering av utlånade fordon

Ett brukarkort för fordon är ett samlingsnamn för reglering av utlånade fordon. Brukarkortet fungerar som ett avtal, en fullmakt, ett intyg, ett medgivande, ett tillstånd och ett hyresavtal där villkoren regleras i brukarkortet. Gäller för både privatpersoner och företag.

Brukarkort för fordon: Reglering vid utlånade fordon. Ett brukarkort finns till för dig som kör en bil som du själv inte äger. Gäller för privatpersoner och företag. Läs mer.