Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Är den som har lånat min bil ansvarig för självrisk vid krock?

Så fungerar reglerna vid självrisk om någon annan än ägaren krockat med bilen.

Det är alltid bilens försäkringsvillkor och giltighet som avgör om självrisken måste betalas, och det beror inte på vem som faktiskt kör bilen vid en olycka. Det är alltid ägaren av försäkringen som är formellt ansvarig för att betala självrisken, men den som lånat bilen kan regleras att betala självrisken i efterhand.

Den som lånar bilen och krockar har ingen skyldighet att betala självrisken till försäkringsbolaget. Om ägaren vill att den som lånat bilen ska betala självrisken kan detta regleras separat. Ägaren kan i förväg skaffa ett brukarkort som reglerar självrisken. Detta innebär att den som lånar bilen och har krockat betalar självrisken till ägaren i efterhand.

Problem mellan ägaren och föraren

Det uppstår ofta komplikationer och tvister mellan ägaren av en bil och den som har lånat den när det handlar om att betala självrisken vid en olycka. Det är ett vanligt problem eftersom den som lånat bilen vanligtvis inte har skrivit under något avtal eller förbundit sig att betala självrisken om något skulle hända.
Denna situation kan leda till en jobbig situation där ägaren av bilen står utan pengar från den som lånat bilen och måste ta på sig kostnaden för självrisken men det går att undvika detta.

Så minimerar du riskerna för att självrisken inte täcks

För att undvika problem med att föraren inte betalar självrisk vid en olycka är det viktigt att ha en skriftlig överenskommelse. Genom att skaffa ett brukarkort reglerar du enkelt ansvarsfördelningen och betalningen av självrisken. På detta sätt kan alla parter vara medveten om sina skyldigheter om en olycka med fordonet skulle ske.

Du skaffar enkelt brukarkort online här.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.