Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Alla Körkortsklasser i Sverige (Körkortsbehörigheter)

I Sverige finns det olika körkortsklasser beroende på vilken typ av fordon du vill köra. Här nedan kan du ta del av vilken behörighet som krävs för att köra olika typer av fordon.

AM – Moped

Körkortsklass AM ger dig rätt att köra moped klass I och II, mopedbil samt vissa traktorer och motorredskap klass II. För att ta ett AM-körkort måste du vara minst 15 år gammal och ha genomfört både teoretiskt och praktiskt prov.

A1, A2, A – Motorcykel

  • A1: Ger rätt att köra lätt motorcykel med en motoreffekt på högst 11 kW och en motorstorlek på högst 125 cc. Du måste vara minst 16 år för att ta ett A1-körkort.
  • A2: Ger rätt att köra mellanstor motorcykel med en motoreffekt på högst 35 kW. Du måste vara minst 18 år för att ta ett A2-körkort.
  • A: Ger rätt att köra tung motorcykel utan effektbegränsning. Du måste vara minst 24 år för att ta ett A-körkort, eller 20 år om du haft A2 i minst två år.

B – Personbil och lätt lastbil

Körkortsklass B ger dig rätt att köra personbil och lätt lastbil med en totalvikt på högst 3,5 ton, samt en lätt släpvagn. För att ta ett B-körkort måste du vara minst 18 år gammal och ha genomfört både teoretiskt och praktiskt prov.

BE – Personbil med tungt släp

Med ett BE-körkort får du köra personbil eller lätt lastbil med en eller flera släpvagnar där totalvikten överstiger 3,5 ton. Du måste vara minst 18 år och ha ett B-körkort för att kunna ta BE.

C1, C – Tung lastbil

  • C1: Ger rätt att köra lastbil med en totalvikt mellan 3,5 och 7,5 ton. Du måste vara minst 18 år för att ta ett C1-körkort.
  • C: Ger rätt att köra lastbil utan viktbegränsning. Du måste vara minst 21 år för att ta ett C-körkort, eller 18 år om du genomgår en yrkesförarutbildning.

D1, D – Buss

  • D1: Ger rätt att köra minibussar med plats för högst 16 passagerare och en längd på högst 8 meter. Du måste vara minst 21 år för att ta ett D1-körkort.
  • D: Ger rätt att köra bussar oavsett antal passagerare. Du måste vara minst 24 år för att ta ett D-körkort, eller 21 år om du genomgår en yrkesförarutbildning.

Traktor och motorredskap

För att köra traktor och motorredskap krävs ofta minst ett AM-körkort, men vissa typer av fordon kan kräva högre behörigheter beroende på vikt och användningsområde.

Genom att ha rätt körkortsbehörighet säkerställs att du har den kunskap och förmåga som krävs för att köra olika typer av fordon på ett säkert sätt. Se till att alltid uppdatera dig om gällande regler och krav för de fordon du avser att köra.

KörkortsklassFörklaring
MC, Moped, Trehjuling
AMMoped klass 1
A1Tvåhjuling motorcykel högst 125 cc, 11 kw och max 0,1 kw/kg (effekt/tjänstevikt) eller annan kubik max 11 kW och max 0,1 kw/kg, eller trehjulig motorcykel med max 15 kw.
A2Tvåhjuling motorcykel max 35 kw och max 0,2 kw/kg (effekt/tjänstevikt), vid ombestyckning/strypning får ursprungseffekten vara max den dubbla, eller trehjulig motorcykel enligt behörighet A1.
ATvåhjulig eller trehjulig (trike) motorcykel oavsett kubik, effekt eller förhållande.
Personbil, lätt lastbil
BPersonbil max 3500 kg totalvikt och lätt lastbil, med släp (max 750 kg totalvikt) eller totalvikt för bil + släp max 3500 kg. Även terrängvagn, motorredskap klass 1 (fordon konstruerat för högre hastighet än 30 km/h), trehjulig motorcykel och fyrhjulig motorcykel (fyrhjuling).
BEBil enligt behörighet B med ett eller flera släp med summan av totalvikterna är max 3500 kg.
Tung lastbil
C1Tung lastbil med totalvikt max 7500 kg, personbil med totalvikt > 3500kg (3.5 ton) och < 7500 kg (7.5 ton) och med max ett lätt släp.
CTung lastbil och personbil över 3500 kg med max ett lätt släp.
C1EBil enligt C1 eller B med ett eller flera släp, summan av totalvikterna max 12000 kg (12 ton).
CEBil enligt C med ett eller flera släp, oavsett vikt.
Buss
D1Buss för max 16 passagerare (utöver förare) och med max 8 meters längd, max ett lätt släp.
DBuss oavsett passagerarplatser och längd.
D1EBuss enligt D1 med ett eller flera släp, oavsett vikt.
DEBuss enligt D med ett eller flera släp, oavsett vikt.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.