Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Alla Avgifter hos Transportstyrelsen 2024 – Komplett Lista

Här nedan presenterar vi alla de avgifter som för närvarande finns hos Transportstyrelsen

Skillnaden mellan en skatt och en avgift är generellt sett att en avgift tas ut för att täcka en kostnad en myndighet har för att utföra en viss tjänst. Skatt går till statskassan utan krav på direkt motprestation. Här nedan presenterar vi därför att avgifter som Transsportstyrelsen har för sina tjänster och produkter så som exempelvis körkort, registreringsskyltar m.m.

Aktuella avgifter för registreringsskylt och registerhållning

Produkt/tjänst    Avgift
Vägtrafikregisteravgift (moped klass I, terrängsläp, 
annat terrängmotorfordon än tung terrängvagn).
Engångsavgift när fordonet första gången tas i trafik.
 62 kr
Vägtrafikregisteravgift (bil, motorcykel, motorredskap,
tung terrängvagn, släpvagn, saluvagnsskylt).
62 kr/år
Registrering av betalningsförmedlare i vägtullsregistret22 400 kr
Registrering av avgiftsupptagare i vägtullsregistret2 800 kr
Registreringsskylt och tävlingsskylt62 kr
Ersättningsskylt/provisorisk skylt62 kr
Skyltar för beskickningsfordon (så kallade
diplomatskyltar)
62 kr
Beställning av ny personlig skylt62 kr
Rätten till personlig skylt, 10 år6 200 kr
Förlängning av personlig skylt, 5 år3 700 kr
Saluvagnsskylt (används av yrkesmässiga användare,
t.ex. bilhandlares gröna skylt) 
62 kr
Beställa dubblett av Del 2 av registreringsbeviset
(endast vid uthämtning på postens utlämningsställen)
.
185 kr

Körkortsavgifter

Produkt/tjänstAvgift
Tillverkning av körkort och förarbevis*320 kr

Fordonsregistrering avgifter

Produkt/tjänstAvgift
Ursprungskontroll1 240 kr
Saluvagnslicens3 600 kr

Yrkestrafikavgifter

Produkt/tjänstAvgift
Tillstånd för yrkesmässig trafik 8 500 kr
Tillstånd för yrkesmässig trafik och Internationella gods- eller persontransporter (gemenskapstillstånd) vid samtidig ansökan8 500 kr
Gemenskapstillstånd när den som ansöker redan har tillstånd för yrkesmässig trafik, eller vid förnyelse av gemenskapstillstånd1 400 kr 
Tillstånd till linjetrafik inom EES 5 900 kr
Tillstånd till linjetrafik utanför EES 14 200 kr
Förartillstånd för förare från tredje land4 300 kr
Transportstillstånd för transport av gods
utanför EU/EES
1 500 kr
Internationellt godstrafiktillstånd/
flyttgodstillstånd CEMT
100 kr
Utfärdande av färddeklaration som
kontrolldokument (way-bill och interbus)
för 
1-5 häften:
3 300kr
6-10 häften:
4 900 kr
Fler än 10 häften:
6 500 kr
Tillstånd för biluthyrning2 500 kr
Tillstånd att driva redovisningscentral för taxitrafik18 000 kr
Tillstånd till taxitrafik8 500 kr
Ansökan om taxiförarlegitimation2 700 kr
Förhandsbesked för taxiförarlegitimation1 700 kr
Tillverkning av taxiförarlegitimation250 kr
Utgivande av tidigare ogiltig taxiförarlegitimation400 kr
Undantag från föreskrifter om taxiförarlegitimation1 500 kr
Undantag för föreskrifter om prov i yrkeskunnande för taxitrafik och för prov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik4 300 kr 
Undantag från föreskrifter om yrkesförarkompetens1 500 kr
Undantag från medicinska krav för innehav
av taxiförarlegitimation
600 kr 
Övriga undantag enligt yrkestrafikförordningen och taxitrafikförordningen, och föreskrifter meddelade med stöd av dessa2 900 kr
Prövning av ansökan om typgodkännande eller ändring i typgodkännande för färdskrivare eller färdskrivarkortDe avgifterna ska även tas ut för inledande kontroll av tillverkarnaUtöver avgiften och den löpande timtaxan ska tillverkaren också betala en avgift som motsvarar Transportstyrelsens konsultkostnader i samband med typgodkännande3 400 kr samt Löpande timtaxa:
1 700 kr
Utfärdande av funktionsintygUtöver avgiften och den löpande timtaxan ska tillverkaren också betala en avgift som motsvarar Transportstyrelsens konsultkostnader i samband med typgodkännandeLöpande timtaxa:
1 700 kr
Certifikat för tillverkning av kryptiska nycklar,  digitala färdskrivare och färdskrivarkortÅrlig avgift på
400 000 kr
Tillverkning av färdskrivarkort240 kr

Förarutbildning och förarprövning avgifter

Produkt/tjänstAvgift
Tillstånd att driva trafikskola9 400 kr
Tillstånd att bedriva introduktionsutbildning7 400 kr
Tillstånd att bedriva riskutbildning
för behörighet A1, A2 och A del 1
7 400 kr
Tillstånd att bedriva riskutbildning
för behörighet A1, A2 och A del 2
17 800 kr
Tillstånd att bedriva riskutbildning
för behörighet B del 1
7 400 kr
Tillstånd att bedriva riskutbildning
för behörighet B del 2
17 800 kr
Tillstånd att bedriva utbildning
av förare för behörighet AM
9 400 kr
Tillstånd att bedriva utbildning
till förare av moped klass II
7 900 kr
Tillstånd att bedriva utbildning
till förare av snöskoter
9 400 kr
Tillstånd att bedriva utbildning
till förare av terränghjuling
9 400 kr
Godkännande som trafikskolechef1 000 kr
Godkännande som utbildningsledare1 000 kr
Godkännande som trafiklärare1 000 kr
Förordnande som förarprövare2 800 kr
Anordnande av kunskapsprov för moped klass II5 600 kr
Anordnande av kunskapsprov för snöskoter5 600 kr
Anordnande av kunskapsprov för terränghjuling5 600 kr
Anordnande av fortbildning för förarprövare2 400 kr
Anordnande av särskild utbildning för
utbildare av förare för motorcykel,
tung lastbil eller buss
2 400 kr
Anordnande av särskild utbildning för lärare som
ska utbilda för riskutbildning behörighet A eller B
2 400 kr
Tillstånd att bedriva grundutbildning för yrkeskompetensutbildning avseende godstransporter16 000 kr
Tillstånd att bedriva fortutbildning för yrkeskompetensutbildning avseende godstransporter16 000 kr
Tillstånd att bedriva grundutbildning för yrkeskompetensutbildning avseende persontransporter16 000 kr
Tillstånd att bedriva fortutbildning för yrkeskompetensutbildning avseende persontransporter16 000 kr
Undantag från föreskrifter om förarutbildning och förarprövning3 400 kr

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.