Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Ägarbyte bil utan registreringsbevis – detta gäller

När du köper eller säljer en bil privat är registreringsbeviset ett avgörande dokument. Det fungerar som ett bevis på äganderätten och innehåller viktig information om fordonet. Ibland händer det att säljaren har förlorat registreringsbeviset. Om säljaren vid försäljningen inte har med sig registreringsbeviset ska du under inga omständigheter köpa bilen. Be säljaren skaffa ett nytt registreringsbevis innan du köper bilen.

Registreringsbeviset är det dokument som krävs för att äganderätten till fordonet ska kunna skrivas över på den nya ägaren. Det är Transportstyrelsen som handlägger ärenden som skickas in med registreringsbeviset. Utan registreringsbeviset kan inte nytt ägarskap ske, detta när det är en privat försäljning som sker.

Du ska inte köpa en bil när säljaren inte kan uppvisa registreringsbeviset. Om du köper en bil utan registreringsbevis riskerar du att bli lurad. Om säljaren lovar att skicka in registreringsbeviset genom en ny beställning och vill att du ska köpa bilen ändå. Tacka nej till affären fram till säljaren kan uppvisa registreringsbeviset.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.